เปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC)จังหวัดเพชรบุรี

ประมวลภาพเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC)จังหวัดเพชรบุรี

#รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี