การแข่งขันกอล์ฟการกุศลประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯ นำรายได้เป็นทุนการศึกษา

            พลเอกวินัย ภัททริยกุล อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี และกองทัพบกจัดขึ้น เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563 ณ สนามกอล์ฟ ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พลเอกสุรินทร์ พิกุลทอง ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ บุคลากรและผู้เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วม

 

            สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯ จัดขึ้นเพื่อนำรายได้มาเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยการแข่งขันแบ่งเป็นประเภททีม ประเภทบุคคลทั่วไปและประเภทบุคคลจำกัด Flight แบ่งเป็น 4 Flight มีผู้สนใจจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้ความสนใจเข้าร่วม จำนวน 25 ทีม นอกจากนี้ยังมีผู้สนับสนุนทุนการศึกษาจากหน่วยงานต่างๆ โดยไม่ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันด้วย

   

             ขณะที่ผลการแข่งขันทีมที่ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ ทีมผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน