ประชุมแนวทางการดำเนินงานอาเซียน

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมแนวทางการจัดงานมหกรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครบรอบ 1 ทศวรรษ เพื่อรับฟังความคิดเห็นในเรื่องของรูปแบบการจัดงานและมาตรการในการป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโควิด – 19

ประชุมแนวทางการดำเนินงานอาเซียน    ประชุมแนวทางการดำเนินงานอาเซียน

ประชุมแนวทางการดำเนินงานอาเซียน  ประชุมแนวทางการดำเนินงานอาเซียน

#รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน