คำสั่ง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำเดือน ก.ย. – พ.ย. ๒๕๖๓ (เวรวันหยุด)

คำสั่ง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำเดือน ก.ย. - พ.ย. ๒๕๖๓ (เวรวันหยุด)

คำสั่ง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำเดือน ก.ย. – พ.ย. ๒๕๖๓ (เวรวันหยุด)