ต้นแบบตู้ความดันลบสำหรับคัดกรองผู้ป่วย

นวัตกรรมต้นแบบตู้ความดันลบสำหรับคัดกรองผู้ป่วย

นวัตกรรมต้นแบบตู้ความดันลบสำหรับคัดกรองผู้ป่วยมีคุณสมบัติช่วยควบคุมเชื้อโรคในขณะที่บุคลากรทางการแพทย์กำลังเก็บตัวอย่างเชื้อในช่องปาก (swab) ของผู้ป่วย ตู้จะทำหน้าที่ป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อโรคให้อยู่แต่เฉพาะในตู้  ซึ่งภายในตู้จะมีเครื่องดูดอากาศผ่าน HEPA Filter

มาตราฐานที่เกี่ยวข้อง  1) มาตรฐานแผ่นกรองอากาศฆ่าเชื้อโรค HEPA Filter สามารถกรองอนุภาคขนาดเล็กเท่าไวรัสได้ 99.995% 2) มาตรฐานหลอดให้แสง UV-C ที่มีความยาวคลื่น 100 – 280 นาโนเมตร มีประโยชน์ในการฆ่าเชื้อโรคได้

นวัตกรรมต้นแบบตู้ความดันลบสำหรับคัดกรองผู้ป่วย
นวัตกรรมต้นแบบตู้ความดันลบสำหรับคัดกรองผู้ป่วย

การดำเนินการผลิตตู้ความดันลบสำหรับคัดกรองผู้ป่วย

นวัตกรรมต้นแบบตู้ความดันลบสำหรับคัดกรองผู้ป่วย
นวัตกรรมต้นแบบตู้ความดันลบสำหรับคัดกรองผู้ป่วย

การดำเนินการผลิตตู้ความดันลบสำหรับคัดกรองผู้ป่วย