นวัตกรรมต้นแบบเครื่องปรับอากาศสำหรับชุด PPE

นวัตกรรมต้นแบบเครื่องปรับอากาศสำหรับชุด PPE

มีประโยชน์ในการระบายอากาศให้บุคลากรทางการแพทย์ขณะที่สวมใส่ชุด PPE เพื่อป้องกันผลข้างเคียงจากการสวมชุด PPE เช่นการเป็นลม  อาการอ่อนเพลีย หรือภาวะ Heat Stroke

มาตราฐานที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานแผ่นกรองอากาศฆ่าเชื้อโรค HEPA Filter สามารถกรองอนุภาคขนาดเล็กเท่าไวรัสได้ 99.995%

นวัตกรรมต้นแบบเครื่องปรับอากาศสำหรับชุด PPE
นวัตกรรมต้นแบบเครื่องปรับอากาศสำหรับชุด PPE

ต้นแบบหุ่นยนต์สู้ โควิด-19

นวัตกรรมต้นแบบเครื่องปรับอากาศสำหรับชุด PPE

ต้นแบบหุ่นยนต์สู้ โควิด-19