ระบบทำน้ำยาฆ่าเชื้อโรคด้วยกรดไฮโปคลอรัสเข้มข้นจากน้ำเกลือด้วยกระบวนการอิเล็กโทรลิซิส

ระบบทำน้ำยาฆ่าเชื้อโรคด้วยกรดไฮโปคลอรัสเข้มข้นจากน้ำเกลือด้วยกระบวนการอิเล็กโทรลิซิส

เป็นการแยกสลายเกลือที่ละลายอยู่ในน้ำด้วยไฟฟ้าให้กลายเป็นสารฆ่าเชื้อโรคได้อย่าง “เกลือโซเดียมของกรดไฮโปคลอรัส” ซึ่งมีคุณสมบัติในการกำจัดเชื้อไวรัส แบคทีเรีย และรา สารชนิดนี้จะไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์รวมถึงผิวที่บอบบาง

มาตราฐานที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ความเข้มข้นของคลอรีน 100 ppm ระยะเวลาในการสัมผัส 10 นาที ในการฆ่าเชื้อไวรัส ความเข้มข้นของคลอรีนอิสระ 300-500 ppm ระยะเวลาในการสัมผัส 10 นาที เครื่องที่สามารถผลิต ปริมาณ คลอรีนอิสระประมาณ 200-350 ppm ในระยะเวลา 30 นาที

ระบบทำน้ำยาฆ่าเชื้อโรคด้วยกรดไฮโปคลอรัสจากน้ำเกลือด้วยกระบวนการอิเล็กโทรลิซิส

ระบบทำน้ำยาฆ่าเชื้อโรคด้วยกรดไฮโปคลอรัสจากน้ำเกลือด้วยกระบวนการอิเล็กโทรลิซิส