ห้องสมุดเปิดให้ใช้บริการฐานข้อมูลจำนวน 3 ฐาน ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2562

ห้องสมุดเปิดให้ใช้บริการฐานข้อมูลจำนวน 3 ฐาน ต้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

1. Gale Virtual Reference Library เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีหนังสือหลากหลายสาขาวิชาตามที่ทางสำนักวิทยบริการมีการสั่งซื้อ

2. General Science Collection เป็นฐานข้อมูลหนังสือบทความวารสารทางด้านวิทยาศาสตร์ทั่วไป

3. Nursing and Allied Health Collection เป็นฐานข้อมูลหนังสือบทความวารสารทางด้านการพยาบาล

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม http://arit.pbru.ac.th/…/abou…/database-news/gale-database62

*** สามารถเข้าใช้จากเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเลือก Sign in with Google แล้ว Login ด้วย e-mail ของมหาวิทยาลัย (xxxxxx.xxx@mail.pbru.ac.th) ค่ะ

*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แขนภา ทองตัน e-mail : khaenapa.ton@mail.pbru.ac.th

#LibPbru #LibraryPbru

http://arit.pbru.ac.th