” ขอเชิญเที่ยวงานพระนครคีรี-เขาวัง” จ.เพชรบุรี

” ขอเชิญเที่ยวงานพระนครคีรี-เขาวัง” จ.เพชรบุรี
วันที่ 8-17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เขาวัง และบริเวณโดยรอบ 
——————————————–
ขอเชิญผู้เที่ยวชมงานแต่งชุดไทย ชมการประดับไฟ พลุ การแสดง ขบวนแห่ งานศิลปวัฒนธรรม
งานสกุลช่างเมืองเพชร การจำหน่ายสลากกาชาด ฯลฯ

——————————————-