ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบ TOEIC

ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบ TOEIC

ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบ TOEIC รอบวันพุธ ที่ 28 ตุลาคม 2563
(ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ ขอสงวนสิทธิ์จัดสอบในรอบเดือนถัดไป หากผู้สมัครไม่ครบ 30 คน)

รายละเอียดการรับสมัคร  : สมัครสอบได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2563
สนใจสมัครสอบได้ที่   https://forms.gle/pheyz8XcnSZEztju9
กำหนดการสอบ : วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลาสอบ 13.00 น. – 16.30 น.
สถานที่สอบ : ณ ห้องร่มฉัตรบารมี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี


เมื่อผู้สมัครมีจำนวนครบ 30 คน ทางศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อให้ชำระเงินที่การเงินของมหาวิทยาลัย

ชำระเงินค่าสมัครสอบภายในวันที่ 1-9 ตุลาคม 2563

อัตราค่าธรรมเนียมการสอบ TOEIC
– นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ชำระเงิน 1,000 บาท
– บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ชำระเงิน 1,500 บาท
–  บุคคลภายนอก ชำระเงิน 2,300 บาท