มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำเสนอผลงานผ่าน อนุสาร อสท

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำเสนอผลงานผ่าน อนุสาร อสท.

อนุสาร อสท.

ซึ่งเป็นนิตยสารชั้นนำด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย
ประจำเดือนกันยายน 63
เพื่อแสดงศักยภาพความเป็นผู้นำด้านอาหารและการท่องเที่ยว