มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย ผศ.วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดี และ นางภควัน จันทนเสวี ผู้อำนวยการกองกลาง ได้นำบุคลากรสำนักงานอธิการบดีเข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย ผศ.วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดี และ นางภควัน จันทนเสวี ผู้อำนวยการกองกลาง ได้นำบุคลากรสำนักงานอธิการบดีเข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการนี้หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับกองตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นอย่างยิ่งที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น