มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีฯ เปิดอบรมทำใบขับขี่หรือขอต่ออายุใบขับขี่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมกับกรมการขนส่งทางบก เปิดอบรมทำใบขับขี่หรือขอต่ออายุใบขับขี่ 

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 5 ตุลาคม 2563

วันที่อบรม :  วันพุธ ที่ 21 ตุลาคม 2563

📌อัตราค่าธรรมเนียมการอบรม สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
🚗หลักสูตรอบรม 5 ชั่วโมง 500 บาท/คน/ครั้ง
🚗หลักสูตรอบรม 2 ชั่วโมง 300 บาท/คน/ครั้ง
🚗หลักสูตรอบรม 1 ชั่วโมง 200 บาท/คน/ครั้ง
🚙อบรมได้ทั้งใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์🛵

☎️สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
โทรศัพท์ 032 – 708698
เฟซบุ๊ก : ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี