รับสมัครนายกสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเปิดรับสมัคร ผู้เข้ารับการเลือกตั้งนายกสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผู้สนใจสมัครได้ที่ งานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ชั้น 1 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 2 ตุลาคม 63

โดยมีกำหนดการเลือกตั้ง ในวันที่ 21 ตุลาคม 63

 

รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน