ประกาศจากศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล เรื่อง ขอปิดปรับปรุงระบบไฟฟ้า

ประกาศจากศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล เรื่อง ขอปิดปรับปรุงระบบไฟฟ้า

ปรับปรุงระบบไฟฟ้า

วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจะปิดระบบเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้า มีผลให้ไม่สามารถใช้งาน Internet, Website,ระบบโทรศัพท์ภายใน และระบบต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้

ถ้าศูนย์ฯดำเนินการเสร็จสิ้นและระบบต่างๆสามารถใช้งาน ได้ตามปกติ ศูนยฯ์จะแจ้งให้ทราบต่อไป

จึงขออภัยในความไม่สะดวกมานะโอกาสนี้