มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 สมัครและลงทะเบียนวันนี้ รับทุนการศึกษา จำนวน 220 ทุน หมดเขต 30 เมษายน 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
สมัครและลงทะเบียนวันนี้ รับทุนการศึกษา จำนวน 220 ทุน
หมดเขต 30 เมษายน 2562

*เงื่อนไขเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร 032708607 หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ http://admission.pbru.ac.th/
ID Line : @acad.pbru ,
www.pbru.ac.th   #เรียนรู้แบบมืออาชีพที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

………………………………………………..

คณะและหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชบุรี 

1. คณะครศาสตร์
2. คณะพยาบาลศาสตร์
3. คณะวิทยาการจัดการ
4. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

………………………………………………..

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ระบบรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2562
เลขประชาชน  :
รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562
(คณะเทคโนโลยีการเกษตร)รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ 2562
(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ 2562
(คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ)รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ 2562
(คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ 2562
(คณะครุศาสตร์)รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ 2562
(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ 2562
(โควตา)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทโควตาเรียนดี
(คณะวิทยาการจัดการ)รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ 2562
(โควตา)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562
(ทุน)ประกาศรับสมัครผู้ขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
(Portfolio)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 2 ความสามารถพิเศษ
(Portfolio)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบโควตาความสามารถพิเศษ
(รับตรงอิสระ รอบที่ 1)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรงอิสระ รอบที่ 1
(สำหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต) กำหนดให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา เข้าพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย
(ทุน)ใบสมัครทุน ปีการศึกษา 2562
(รับตรงอิสระ รอบที่ 1)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา2562 รอบรับตรงอิสระ รอบที่ 1(เพิ่มเติม)
(โควตาเรียนดี และ Portfolio)รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบโควตาเรียนดี และ รอบโควตาความสามารถพิเศษ (Portfolio)
(รับตรงอิสระ รอบ 2)รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบรับตรงอิสระ รอบที่ 2
(รับตรงอิสระ รอบ 2)ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 คณะพยาบาลศาสตร์
new (รับตรงอิสระ รอบ 2)รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบรับตรงอิสระ รอบที่ 2 (เพิ่มเติม) new