แหล่งสืบค้นสินค้าและบริการ (ฉลากสิ่งแวดล้อม)

ฉลากสิ่งแวดล้อม

แหล่งสืบค้นสินค้าและบริการ (ฉลากสิ่งแวดล้อม)

ฉลากตะกร้าเขียว

ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์
ฉลากลดโลกร้อน

ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้น หรือ ฉลากลดโลกร้อน

ฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5

ฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5

ฉลากประหยัดพลังงาน

ฉลากประหยัดพลังงาน (Energy Star)

ฉลากประหยัดพลังงาน (Energy Star) ของสหรัฐอเมริกา สํานักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมของสหรัฐฯ(EPA)
1. https://www.tisi.go.th/data/regulate/regulation/USA/USA_Energy_Star.pdf

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน