ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

64200911224852

▶️รอบโควตาเรียนดี
▶️และโควตาความสามารถพิเศษ(Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2564

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน