รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควตาเรียนดี และโควตาความสามารถพิเศษ (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควตาเรียนดี และโควตาความสามารถพิเศษ (Portfolio) ประจาปีการศึกษา 2564


List_of_Eligible_Candidates_for_Admission_Examination_for_Undergraduate_Regular_Semester_Good_Quota_and_Talent_Quota_for_the_academic_year_2564

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน