“รวมพลคนไปโป่ง”

กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับสมคมศิษย์เก่า จัดกิจกรรม “รวมพลคนไปโป่ง” ปรับภูมิทัศน์เตรียมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยนายกิตติภพ รักษาราษฎร์ รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาจิตอาสาและบุคลากร ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร วิทยาเขตโป่งสลอด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เพื่อทำกิจกรรม “รวมพลคนไปโป่ง” รวมพลคนจิตอาสา พลังนักศึกษา พลัง PBRU สองมือหนึ่งหัวใจ ก้าวไปสู่วิศวกรสังคม PBRU ที่กองพัฒนานักศึกษาได้ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรีจัดขึ้น เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563

            กิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีการปลูกหญ้าแฝกริมสระน้ำเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน หว่านปอเทือง รอวันเติบโตเพื่อไถกลบเป็นปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มแร่ธาตุให้กับดิน การปลูกต้นหมากรอบสระน้ำ ตลอดจนการปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดพื้นที่โดยรอบ พร้อมเตรียมรองรับนักท่องเที่ยวในการเปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ

            ทั้งนี้ ในวันที่ 24 กันยายนนี้ กองพัฒนานักศึกษา กำหนดจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพล ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาเขตโป่งสลอด จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญหรือถวายอาหารคาวหวาน โดยสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 0-3270-8693 ในวันและเวลาราชการ

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี