ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน จำนวน 4 อัตรา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันบุคคล
เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน จำนวน 4 อัตรา นั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน จำนวน 4 อัตรา