ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ประเภททั่วไป ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ประเภททั่วไป ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

          ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครพนักงานชั่วคราว ประเภททั่วไป ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ตำแหน่งช่างประปา จำนวน ๑ อัตรา สังกัดงานพัฒนาภายภาพ ภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ โดยรับสมัครระหว่างวันที่ ๑-๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ นั้น บัดนี้คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ประเภททั่วไป ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ดังไฟล์แนบต่อไปนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

ผลการสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ประเภททั่วไป ครั้งที่ 4-2563

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน