1601889966

1601889966

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหุ่นฝึกทำคลอด จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)