แบบเปิดเผยราคากลางซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๒ รายการ

pbru

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง แบบเปิดเผยราคากลางซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ดาวน์โหลดข้อมูล

1602063458

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน