แบบเปิดเผยราคากลางซื้อชุดทดสอบตามมาตราฐานทางด้านโปรแกรมควบคุมอุตสาหกรรม ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ๑ ชุด

pbru

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง แบบเปิดเผยราคากลางซื้อชุดทดสอบตามมาตราฐานทางด้านโปรแกรมควบคุมอุตสาหกรรม ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ๑ ชุด


ดาวน์โหลดข้อมูล

1602063551