แบบเปิดเผยราคากลางซื้อชุดเครื่องวัดสีแบบตั้งโต๊ะ Aeros Reflectance Spectrophotometer ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

pbru

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง แบบเปิดเผยราคากลางซื้อชุดเครื่องวัดสีแบบตั้งโต๊ะ Aeros Reflectance Spectrophotometer ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ดาวน์โหลดข้อมูล

แบบเปิดเผยราคากลางซื้อชุดเครื่องวัดสีแบบตั้งโต๊ะ Aeros Reflectance Spectrophotometer ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)