แบบเปิดเผยราคากลางซื้อชุดเครื่องวัดสีแบบตั้งโต๊ะ Aeros Reflectance Spectrophotometer ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แบบเปิดเผยราคากลางซื้อชุดเครื่องวัดสีแบบตั้งโต๊ะ Aeros Reflectance Spectrophotometer ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แบบเปิดเผยราคากลางซื้อชุดเครื่องวัดสีแบบตั้งโต๊ะ Aeros Reflectance Spectrophotometer ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)