เปิดรับสมัครผู้รับทุนการศึกษา คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ทุนประเภทต่อเนื่อง)

เปิดรับสมัครผู้รับทุนการศึกษา คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กิจการมหาวิทยาลัย

ทุนประเภทต่อเนื่อง   ประจำปีการศึกษา 2563

จำนวน 35 ทุน ทุนละ 10,000 บาท

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ต.ค.63

ที่กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รับสมัครผู้รับทุนการศึกษา

รับสมัครผู้รับทุนการศึกษา
รับสมัครผู้รับทุนการศึกษา

สอบถามเพิ่มเติม

กองพัฒนานักศึกษา โทร. 032-708610