เปิดรับสมัครผู้รับทุนการศึกษา คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ทุนประเภทให้เปล่า)

เปิดรับสมัครผู้รับทุนการศึกษา คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ทุนการศึกษา

ทุนประเภทให้เปล่า   ประจำปีการศึกษา 2563

จำนวน 135 ทุน ทุนละ 10,000 บาท

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ต.ค.63

ที่กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา
ทุนการศึกษา

สอบถามเพิ่มเติม

กองพัฒนานักศึกษา โทร. 032-708610