ประกาศประมูลขายทอดตลาดบ้านพักราชการ จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีประมูลด้วยวาจา

ประกาศประมูลขายทอดตลาดบ้านพักราชการ จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีประมูลด้วยวาจา

ประกาศประมูลขายทอดตลาดบ้านพักราชการ จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีประมูลด้วยวาจา