ประกาศผลสอบ พนักงานชั่วคราว

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ผลการสอบพนักงานชั่วคราว

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เรื่อง รับสมัครพนักงานชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานภาคสนาม 6 อัตรา และช่างซ่อมบำรุง 1 อัตรา นั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>  ประกาศผลสอบ พนักงานชั่วคราว