รับมอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประเภทอาหารไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับมอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประเภทอาหารไทย ระดับ 1 พร้อมรองรับผู้สนใจเข้ารับการทดสอบ

           หลังจากที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ได้ยื่นเอกสารคำขออนุญาตเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 ต่อสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งคณะทำงานตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสมของผู้ยื่นคำขออนุญาตฯ ได้เข้าตรวจประเมิน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ที่ผ่านมา

            ล่าสุด เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับมอบใบอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 จากนายพูลโชค โตประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี หลังคณะทำงานตรวจสอบฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าโรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรีมีความพร้อมและความเหมาะสม ทั้งในเรื่องของสถานที่และระบบสาธารณูปโภคที่ครบครันเป็นไปตามาตรฐานที่กำหนด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีให้ความสำคัญกับทุกกลุ่มอายุ เพราะในปัจจุบันสมรรถนะในด้านต่าง ๆ นั้นมีมากขึ้น เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสสังคม หากช่วยกันส่งเสริมก็จะเป็นการสร้างรายได้ ซึ่งในส่วนของมหาวิทยาลัยฯ ก็ได้มีการพัฒนาเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นบุคลากร อุปกรณ์ในการเรียนการสอนและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

 

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน