ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลแจ้งการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตจาก UniNet วันที่ ๕-๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลแจ้งการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตจาก UniNet วันที่ ๕-๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจะปรับปรุงระบบบัญชีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย 10 ก.ค. 2563 ตั้งแต่เวลา 19:00 - 06:00 น.

          ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลได้รับแจ้งจากสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ที่มหาวิทยาลัยฯเป็นสมาชิกใช้บริการอินเทอร์เน็ตอยู่  แจ้งว่ามีการดำเนินการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต และมีผลกระทบต่อสมาชิก ดังต่อไปนี้

เรียน สมาชิก UniNet

ขอแจ้งวันดำเนินการปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์ ระบบเลือกเส้นทางอัตโนมัติขนาดใหญ่ 72 พอร์ต และ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ในโครงการ NedNet2

วันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2563 ณ #มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตนครปฐม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เตรียมการก่อนตัดถ่าย วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 17.00 น.
วันตัดถ่าย (Down Time) วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 18.00 – 24.00 น.
Standby วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 18.00 น.

โดย Node ที่มีผลกระทบมีดังต่อไปนี้

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตนครปฐม
วิทยาเทคนิคสุพรรณบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตเพชรบุรี (CAT)
มหาวิทยาลัยศิลปากร VPN
ThaiREN
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครปฐม เขต 1
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
โรงเรียนโพรงมะเดื่อ
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
โรงเรียนวัดหนองปลาไหล
โรงเรียนวัดม่วงตารศ (ปิดเครื่องบ่อย)
โรงเรียนวัดทัพหลวง(หลวงพ่อเกิดอุปถัมภ์)
โรงเรียนวัดวังตะกู
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
โรงเรียนบ้านหนองปากโลง(รัฐประชานุเคาระห์)
โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอก (สามัคคีวิทยา)
โรงเรียนวัดหุบรัก
โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม
โรงเรียนวัดอริยวงศาราม (หนองน้ำขาว)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นหนึ่งในสมาชิกที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ แต่ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีช่องทางการเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตสำรองอีก 1 เส้นทาง แต่อาจจะไม่ได้รับประสิทธิภาพเท่าที่เคยใช้ได้ จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขออภัยในความไม่สะดวก ทางศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจะติดตามสถานการณ์เพื่อแจ้งข่าวสารต่อไป

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน