ขอเชิญร่วมงาน งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่10

ขอเชิญร่วมงาน งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 10

(The 10th ASEAN Art and Culture Exposition With International Performing Art Festival)

“ประทีปเพชร-ราชภัฏน้อมศรัทธา นบรำลึกบูชา สมเด็จพระภัทรมหาราชนวมินทร์ เทิดไท้มหาทศมินทรสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”

งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันเสาร์ที่ 5 และ วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30น. เป็นต้นไป

พบกับ การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “พระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้า ชาวประชา” โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

กิจกรรม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
– จุดเทียนชัยถวายพระพร
– แปรอักษรเฉลิมพระเกียรติ
– นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
– การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ