ประกาศ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตฯ(ครั้งที่ 3)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ
สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 3)

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 3) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> ประกาศ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตฯ(ครั้งที่ 3)