ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดทดลองปฏิบัติการระบบสมองกลฝังตัวและระบบเสมือนจริง จำนวน ๑ ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดทดลองปฏิบัติการระบบสมองกลฝังตัวและระบบเสมือนจริง จำนวน ๑ ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดทดลองปฏิบัติการระบบสมองกลฝังตัวและระบบเสมือนจริง จำนวน ๑ ชุด