โรงเรียนสาธิตฯ จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ ประสบการณ์สร้างความรู้ “CONSTRUCTIVIST Academic Camp”

โรงเรียนสาธิตฯ จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ ประสบการณ์สร้างความรู้ CONSTRUCTIVIST Academic Camp”

             อาจารย์ ดร.สรรเสริญ เลาหสถิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ ประสบการณ์สร้างความรู้ “CONSTRUCTIVIST Academic Camp” ที่มาพร้อมกับความรู้และความสนุก ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่ ๆ ซึ่งได้จัดขึ้นที่บึงปรีดา เลคแอนด์ฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุร เมื่อวันก่อนนี้

            กิจกรรภายในค่ายวิชาการ เริ่มจากการให้นักเรียนทำข้อสอบ Pre–test เพื่อทดสอบความรู้ความสามารถ จากนั้นนำเรียนเข้าสู่ฐานบูรณาการการเรียนรู้ โดยมีทั้งหมด 3 ฐาน ประกอบด้วย ฐานบูรณาการที่ 1 วิทยาศาสตร์+คณิตศาสตร์ กิจกรรมที่ 1 มหัศจรรย์ลวดลายใบไม้ กิจกรรมที่ 2 มหัศจรรย์แห่งดวงดาว กิจกรรมที่ 3 ลับสมองประลองปัญญา

           ฐานบูรณาการที่ 2 ภาษาอังกฤษ+เทคโนโลยี กิจกรรมที่ 1  Close your eyes กิจกรรมที่ 2 Hollywood Game Show กิจกรรมที่ 3 Tales makers กิจกรรมที่ 4 Animation กิจกรรมที่ 5 บันไดงูตรรกศาสตร์ กิจกรรมที่ 6 ใบ้คำ คอมพิวเตอร์ กิจกรรมที่ 7 ภารกิจพิชิตไอที

          และฐานสุดท้ายคือ ฐานบูรณาการที่ 3 สังคม+ภาษาไทย+ดนตรี+สุขศึกษา กิจกรรมที่ 1 มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม กิจกรรมที่ 2 การเรียนรู้หนังตะลุงเมืองเพชร กิจกรรมที่ 3 การต่อยอดมรดกภูมิปัญญาหนังตะลุงเชิงสร้างสรรค์

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน