สมเด็จพระราชินีทรงรับนักศึกษา มรภ.เพชรบุรี เป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์

สมเด็จพระราชินีทรงรับนักศึกษา มรภ.เพชรบุรี เป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์

         เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ เพื่อทอดพระเนตรการดำเนินการดำเนินงานของ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ในขณะที่ขบวนรถยนต์พระที่นั่งกำลังเคลื่อนผ่านแถวผู้มาเฝ้ารอรับเสด็จฯ ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พระองค์ทอดพระเนตรเห็นนักศึกษาที่มาเฝ้ารอรับเสด็จฯ เกิดอาการเป็นลม จึงได้รับสั่งให้คณะผู้ติดตามเข้าช่วยเหลือโดยเร็วและดีที่สุด

         จากการตรวจสอบพบว่านักศึกษารายดังกล่าวคือ นายนูรุ้ลฮาซัน เพชรใส อายุ 19 ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เบื้องต้นพบว่ายังคงรู้สึกตัว มีอาการปวดศีรษะ มือซ้ายชา หายใจไม่สะดวก ความดันปกติแต่ชีพจรเต้นเร็ว แพทย์ได้วินิจฉัยว่าเกิดจากสาเหตุหัวใจเต้นผิดปกติ จึงได้ฉีดยาปรับอัตราการเต้นของหัวใจ โดยมีสาเหตุมาจากสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว จึงให้นอนเฝ้าสังเกตอาการ ณ โรงพยาบาลกรุงเทพ-เพชรบุรี

        ผู้เกี่ยวข้องจึงได้กราบบังคมทูลถวายรายงานให้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงทราบ ทั้งนี้ ได้ทรงรับสั่งให้รับนายนูรุ้ลฮาซัน เพชรใส เป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ อีกด้วย

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน