เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เปิดนิทรรศการ “ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในความทรงจำ” นำเสนอผลงานศิลปะน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวง รัชกาลที่ 9

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เปิดนิทรรศการ “ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในความทรงจำ”

นำเสนอผลงานศิลปะน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวง รัชกาลที่ 9

            ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดนิทรรศการ “ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในความทรงจำ” ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ัดขึ้น เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ณ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพชรบุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ เทียมเดช คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาให้การต้อนรับ

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ เทียมเดช คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวว่า คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตระหนักถึงความ สำคัญในช่วงเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ปวงชนชาวไทยทุกคนล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่ผ่านมา

           ในเดือนธันวาคม 2563 นี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ร่วมจัดกิจกรรมกับศิลปินอาวุโสของคณะฯ จัดนิทรรศการ “ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในความทรงจำ” ซึ่งเป็นผลงานด้านจิตรกรรมของผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญมา แฉ่งฉายา จำนวน  27  ชิ้นงาน ผลงานด้านประติมากรรมของผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลูสวัสดิ์ มุมบ้านเช่า จำนวน  9  ชิ้นงาน ประกอบการลำนำกลอน “สายธารแห่งความจงรักภักดี” โดยอาจารย์จตุพร บุญประเสริฐ และชมรมนักกลอนเมืองเพชรและการแสดงดนตรีของสาขาวิชาดนตรีศึกษา

 

         ทั้งนี้ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่จักอยู่ในความทรงจำของพวกเราตลอดไป และยังเป็นการเผยแพร่ให้ผู้เข้าชมโดยเฉพาะนักศึกษาและเยาวชนได้รับทราบและรับรู้ถึงพระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณที่ควรจักเทิดทูลไว้เหนือเกล้าสืบไป

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญมา แฉ่งฉายา กล่าวว่า “ในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานขึ้นมาในครั้งนี้ เพราะว่าพระองค์เป็นหลาย ๆ อย่าง ที่ผมเห็น มองฟ้าก็เห็นท่าน มองในน้ำก็เห็นท่าน มองที่ดินก็เห็นท่าน จึงอยากจะแสดงออกมาในทางที่สามารถทำได้ คือทางด้านศิลปะ ผลงานทั้งหมด 27 ชิ้น ผลงาน 2 กับ 7 เป็น 9 ดังนั้นมันมีความหมาย จึงรู้สึกภาคภูมิใจที่สุดที่ได้นำผลงานมาจัดแสดงงานวันนี้”

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลูสวัสดิ์ มุมบ้านเช่า กล่าวว่า “เริ่มปั้นรูปในหลวงรัชกาลที่ 9 ตั้งแต่ท่านสวรรคต ไม่ได้ปั้นขึ้นมาเพราะธุรกิจ แต่ปั้นขึ้นมาเพราะอยากจะบันทึกเก็บไว้ให้ลูกหลานได้ดู และนำไปหล่อเป็นสำริด ซึ่งงานปั้นประติมากรรมที่ผ่าน ๆ มาไม่เคยหล่อมาก่อน รูปในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นการหล่อสำริดครั้งแรกในชีวิต และปั้นมาตลอดประมาณ 10 กว่าชิ้นงาน ดังนั้น แรงบันดาลใจก็คือพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทำประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศไทยมาโดยตลอด

    ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันนี้ – 9 ธันวาคม นี้ ณ พื้นที่จัดแสดงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

   

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน