ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ โรงเรียนสาธิต

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ
สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 4)

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ โรงเรียนสาธิต