เพชรบุรี-ราชภัฎ มินิ-ซุปเปอร์ฮาฟมาราธอน ชิงถ้วยพระราชทานฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดการแข่งขัน โตนดรันนิ่งวิ่งหวานๆ ตาลเมืองเพชร เพชรบุรีราชภัฎ มินิซุปเปอร์ฮาฟมาราธอน

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

              วันที่ 13 ธันวาคม 2563 เวลา 04.45 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี ผนึกกำลังจัดการแข่งขัน “โตนดรันนิ่ง” วิ่งหวานๆ ตาลเมืองเพชร เพชรบุรี-ราชภัฎ มินิ-ซุปเปอร์ฮาฟมาราธอน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พลเอกสุรินทร์ พิกุลทอง ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ บุคลากร นักศึกษาและนักวิ่งจากทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 3,000 คน โดยได้รับเกียรติจากนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขัน

 

            มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ได้ตระหนักถึงปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ผู้ปกครองต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน และมหาวิทยาลัยฯ ยังตระหนักว่านักศึกษาในวันนี้คือประชากรที่จะเป็นผู้พัฒนาประเทศชาติในอนาคต และนำความรู้ความสามารถไปใช้ในการประกอบอาชีพช่วยเหลือครอบครัวหลังสำเร็จการศึกษา หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยฯ จึงได้ร่วมกันจัดการแข่งขันวิ่งการกุศลในครั้งนี้ขึ้น เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีความประพฤติดี มีจิตอาสาแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสทางการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นอกจากนี้ยังเป็นการเชื่อมความสามัคคี สร้างเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพและส่งเสริมการออกกำลังกายในหมู่ประชาชนทั่วไป

             สำหรับการแข่งขัน”โตนดรันนิ่ง” วิ่งหวานๆ ตาลเมืองเพชร เพชรบุรี-ราชภัฎ มินิ-ซุปเปอร์ฮาฟมาราธอนชิงถ้วยพระราชทานฯ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ประกอบด้วย 1. เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 2 กิโลเมตร 2. ฟันรัน ระยะทาง 5 กิโลเมตร 3. มินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร 4. ซุปเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 25 กิโลเมตร และ 5. VIP ที่สามารถวิ่งได้ทุกระยะ

          ขณะที่ผลการแข่งขัน ผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกและได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานฯ ในการแข่งขัน ประเภทซุปเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 25 กิโลเมตร ได้แก่ คุณเอกรักษ์ ศรีจักษ์ ใช้เวลาไปเพียง 1.34.10 ชั่วโมง และคุณรัตนวดี ฮุนตระกูล ใช้เวลาไป 2.02.37 ชั่วโมง ขณะที่ถ้วยรางวัลพระราชทานฯ ประเภทมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร ได้แก่ คุณเอกมล ประทีป ณ ถลาง ที่ใช้เวลาไป 39.15 นาที และคุณสมพร เย็นจิตร ใช้เวลาไป 47.31 นาที ส่วนผู้ที่เข้าเส้นชัยในทุกระยะ ยกเว้นประเภทเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ในลำดับที่ 1 – 5 ตามลำดับที่ได้ต่อจาก Overall ได้รับถ้วยรางวัลตามกลุ่มอายุที่ตนสมัครแบ่งเป็นชาย-หญิง นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลให้กับนักวิ่งแฟนซีด้วย

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี