ประกาศรับสมัครพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ 2/2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ 2/2561

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>  ประกาศรับสมัครพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ 2/2561