การเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ งาน

pbru

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ งาน


ดาวน์โหลดข้อมูล

การเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ งาน

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน