นายกสภามหาวิทยาลัยฯ แสดงความห่วงใย หลัง Covid 19 เริ่มกลับมาแพร่ระบาด

นายกสภามหาวิทยาลัยฯ แสดงความห่วงใยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา หลัง Covid 19 เริ่มกลับมาแพร่ระบาด

             พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบใบประกาศเกียรติบัตรให้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูลสวัสดิ์ มุมบ้านเซ่า อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ออกแบบการแปรอักษรในกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2563 และอาจารย์แสนประเสริฐ ปานเนียม อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลวัฒนคุณาธร ประจำปี 2563 จากกระทรวงวัฒนธรรม เป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้ที่อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ และมีผลงานโดดเด่นในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมงานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 12 ประจำปี 2563

            หลังจากนั้น พลเอกสุรินทร์ พิกุลทอง ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นผู้แทนคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ กล่าวอวยพรเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2564 แด่นายกสภาสภามหาวิทยาลัยฯ

            โอกาสเดียวกันนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้กล่าวแสดงความห่วงใยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 19) ที่กำลังเริ่มกลับมาแพร่ระบาดอีกครั้ง โดยให้ทุกภาคส่วนดูแลตนเอง หมั่นล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย หากไม่จำเป็นไม่ควรเดินทางไปในสถานที่แออัด มีผู้คนพลุกพล่าน

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี