ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลแจ้งการปิดปรับปรุงระบบ VPN และ Wi-Fi “PBRU 5G”

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลแจ้งการปิดปรับปรุงระบบ VPN และ Wi-Fi “PBRU 5G”

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจะปรับปรุงระบบบัญชีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย 10 ก.ค. 2563 ตั้งแต่เวลา 19:00 - 06:00 น.

          ตามที่ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลได้เปิดให้บริการระบบ VPN และ Wi-Fi  ชื่อ SSID “PBRU 5G” ให้แก่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบดังกล่าว ศูนย์ฯจึงขอปิดปรับปรุงระบบดังกล่าวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  เมื่อปรับปรุงระบบเรียบร้อยแล้ว ทางศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

 

         ขออภัยในความไม่สะดวก  ติดต่อสอบถามได้ที่

           งานวิศวกรรมเครือข่าย
           โทร  : 032708-601 ต่อ 1701

 

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน