แจ้งช่องทางประชาสัมพันธ์สมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหารต่อ ชั้นปี ๓-๔

แจ้งช่องทางประชาสัมพันธ์สมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหารต่อ ชั้นปี ๓-๔