ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายภายในพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายภายในพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายภายในพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน