ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ้างตัดชุดครุยวิทยะฐานะ จำนวน 1,710 ชุด

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ้างตัดชุดครุยวิทยะฐานะ จำนวน 1,710 ชุด

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ้างตัดชุดครุยวิทยะฐานะ จำนวน 1,710 ชุด