นัดประชุม นักศึกษาฝ่ายการแสดงต้อนรับ พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 41

นัดประชุม นักศึกษาฝ่ายการแสดงต้อนรับ พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 41

 

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

    ไลน์ กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   FACEBOOK องค์การนักศึกษา มรภ.เพชรบุรี