ประมูลขายทอดตลาดบ้านพักราชการ จำนวน 3 หลัง โดยวิธีประมูลด้วยวาจา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดบ้านพักราชการ จำนวน 3 หลัง โดยวิธีประมูลด้วยวาจา

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะทำการประมูลขายทอดตลาดบ้านราชการ จำนวน 3 หลัง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> ประมูลขายทอดตลาดบ้านพักราชการ จำนวน 3 หลัง โดยวิธีประมูลด้วยวาจา